De Hulsthoeve: duurzaam bouwen
begint bij 2Life-Art


Nabij landgoed Den Hulst, in het Dommeldal en tegen natuurgebied De Scheeken aan, ligt de Hulsthoeve. Deze langgevelboerderij ligt op erfpachtgrond van Brabants Landschap en is eigendom van A van Liempd Beheer.
Duurzaam herbestemmen karakteristieke langgevelboerderij

2Life-Art gaat de boerderij herbestemmen. Er zijn meerdere aspecten bijzonder aan deze verbouwing. Als eerste is de boerderij een afstudeerproject aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoeksdoel van het project is het met gebruikte materialen herbestemmen van de Hulsthoeve met respect voor de geschiedenis, bewustzijn van de kwaliteiten van de landschappelijke context en met het oog op de toekomst. Een ander bijzonder aspect is dat er bij de herbestemming zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van materialen die afkomstig zijn uit ammovatieprojecten en die hoogwaardig worden hergebruikt.

2Life-Art heeft als moederbedrijf A van Liempd Sloopbedrijven. Door specialistisch te slopen worden kostbare grondstoffen zoals hout, glas en keramiek uit een slooppand gehaald en gescheiden afgevoerd. Deze materialen worden onder andere gebruikt om nieuwe kozijnen van te maken, maar bijvoorbeeld ook het betonmortel dat gebruikt wordt bij de verbouwing van de boerderij zal gemaakt worden van betongranulaat van ons eigen puin. Zo heeft A van Liempd Sloopbedrijven als een van de eersten een FSC certificaat op haar sloophout. Door het hoogwaardig hergebruiken van de materialen kan iets wat eerst als afval gezien werd, gebruikt worden als een secundaire grondstof. Bovendien willen we aantonen dat deze manier van bouwen zon 25% goedkoper kan dan op de traditionele manier.


Het centrale deel van de boerderij krijgt de functie voor besloten recreatief gebruik, dit zal deels privÚ zijn en deels om zakelijke relaties in een gemoedelijke en natuurlijke omgeving te ontvangen. Uiteraard zal dit gedeelte ook gebruikt worden als informatievoorziening voor en voorbeeld van duurzaam bouwen en hergebruik.

Verbinding van het Dommeldal met de Scheeken en verschillende projecten Dommeldal

De boerderij ligt aan de Hulst, een weg die reeds is opgenomen in het fietsroutenetwerk. Brabants Landschap een recreatieve ontsluiting voor wandelaars aanleggen, een ommetje. Dit pad zal het Dommeldal met de Scheeken verbinden. Het pad zal doorlopen tot aan de Dommel, waar een aanlegsteiger voor fluisterboten en/of kano's aangelegd zal worden. Op deze manier wordt de rivier de Dommel verbonden met fiets- en wandelroutes n met de Scheeken.

Brabants Landschap zal de omgeving van het ommetje en het erf van de boerderij inplanten met planten die kenmerkend zijn voor de omgeving en zal een poel, een ecologisch en landschappelijk waardevol element, aanleggen voor amfibieŰn en andere kwetsbare fauna en flora.

In samenwerking met Brabants Landschap worden paden aangelegd die de Hulsthoeve met het Groot Duijfhuys en projecten van SPPiLL verbinden.

Informatiepunt Brabants Landschap, atelier en expositieruimte

Bij de opstal hoort ook een bijgebouw dat als stal dienst heeft gedaan. Dit gebouw wordt verbouwden opnieuw ingericht met meerdere functies. Zo zal Brabants Landschap het gebouw gebruiken als informatiepunt. Hier zal informatie worden gegeven over de natuur, het landschap en de cultuurhistorie van het Dommeldal.


Lokale kunstenaars zullen het gebouw gebruiken om hun werken te exposeren. Op deze manier worden lokale kunstenaars ondersteund en wordt hen een ruimte gegeven om hun werk te maken en te tonen.

Congres- en workshopruimte
In een bijgebouw van de boerderij wordt een congres- en workshopruimte gerealiseerd, die mogelijkheden biedt voor (lokale) ondernemers, verenigingen, groepen en buurtbewoners om bijvoorbeeld vergaderingen of lezingen te houden in een mooi een rustige omgeving.


Duurzame Trekkershutten
Op het terrein zullen(ten minste) drie duurzame Trekkershutten geplaatst worden, de Trek-in. De Trek-in is de nieuwste Trekkershut, ontwikkeld door de TU/e en gerealiseerd door 2Life-Art. Door het plaatsen van de Trek-ins wordt aan wandelaars en fietsers de mogelijkheid gegeven om te overnachten in het Dommeldal. De Trek-in is volledig gebouwd van duurzame en hergebruikte materialen en beschikt overeen keuken, badkamer en slaapgelegenheid voor zes personen.


Aanlegsteiger Dommel
Door het aanleggen van een aanlegsteiger voor fluisterboten en/of kano's, ontstaat de mogelijkheid tot het aanbieden van arrangementen. Door de congres- en workshopruimte te combineren met een tocht over de Dommel op een fluisterboot, kan een bijeenkomst over bijvoorbeeld duurzaamheid meer tot de verbeelding gaan spreken. Andersom zou een rondleiding door de duurzaam verbouwde boerderij en een bezoek aan het informatiepunt van Brabants Landschap een mooie toevoeging zijn aan een, anders standaard, boottocht over de Dommel.


Educatieve ontmoetingsplek
De flora en faunain de omgeving worden ge´nventariseerd om goed in te kaart te brengen wat er leeft en groeit. Deze informatie zal gebruikt worden om het informatiepunt in te richten, maar ook om de lokale jeugd te informeren over de omgeving waar zij in
wonen. SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode, vertegenwoordigt de basisscholen in de gemeente Sint-Oedenrode.Zij hebben aangegeven dit project graag mee te nemen in hun onderwijsprogramma,zodra het project gerealiseerd is. De scholen zullen dan ook meedenken over de verdere ontwikkeling van het gebied rondom de boerderij. Op die manier krijgt de jeugd uit Sint-Oedenrode niet alleen heel veel te weten over de plaatselijke flora en fauna, maar ook over de voor de omgeving zo karakteristieke lang gevelboerderij, over (lokale) kunst en over hergebruik, duurzaamheid, et cetera.